Dịch vụ về lập hồ sơ xác định giá giao dịch thị trường (Chuyển giá - Giao dịch liên kết)

 

DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC MỘT SỐ MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHƯ SAU:

  • Tuân thủ quy định nhà nước về việc doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chuyển giá hàng năm;
  • Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế;
  • Giảm thiểu rủi ro về thuế trong giá mua bán;
  • Quản trị thuế hiệu quả trong tập đoàn hay giữa công ty mẹ và công ty con;

Dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ thuế và lập dự báo rủi ro trong giao dịch liên kết

  • Hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Lập dự báo rủi ro dưới hình thức chứng thư, nhận xét về những lỗ hỏng kế toán liên quan đến giao dịch liên kết, ước lượng các nghĩa vụ thuế về chuyển giá dưới góc độ chuyên môn, theo đó đưa ra các khuyến cáo kế toán cần thiết.

Để hiểu thêm về công ty chúng tôi, hãy tham khảo kênh youtube: https://www.youtube.com/@KiemtoanAS

Liên hệ ngay cho Kiểm toán AS để nhận được sự tư vấn chính xác, phù hợp nhất: +84 (028) 39301277 - 78 

Văn phòng: 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh