Công ty Kiểm toán AS

Công ty Kiểm toán AS (AS) được thành lập vào ngày 17 tháng 05 năm 2000, thuộc top các Công ty có thâm niên trong ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. Với thâm niên nhiều năm hoạt động kinh doanh và phát triển, Kiểm toán AS đã từng bước khẳng định nội lực và tầm vóc của một thương hiệu bền vững.

javascript:void(0)

Dịch vụ của Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ về Kiểm toán
  • Dịch vụ về lập hồ sơ xác định giá giao dịch thị trường (Chuyển giá)
  • Dịch vụ về kế toán - Thống kê
  • Dịch vụ về Thuế