Hướng dẫn thanh toán

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản đến một trong các tài khoản sau:

1/ Ngân hàng ACB 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểm Toán AS 

Số tài khoản: 6 8 7 4 3 9 

Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hồ Chí Minh

2/Ngân hàng Mega ICBC. 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểm Toán AS 

Số tài khoản : 0 1 0 1 0 0 0 0 4 8 0 2 

Ngân hàng Mega ICBC - Chi nhánh Hồ Chí Minh.