Công ty Kiểm toán AS (AS) được thành lập vào ngày 17 tháng 05 năm 2000, thuộc top các Công ty có thâm niên trong ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. Với thâm niên nhiều năm hoạt động kinh doanh và phát triển, Kiểm toán AS đã từng bước khẳng định nội lực và tầm vóc của một thương hiệu bền vững.

Mục tiêu hàng đầu của Chúng tôi là chuyển tải kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn thành dịch vụ hiệu quả và giá trị cho tất cả các khách hàng.