Nghề Kiểm Toán: Nợ và Có

Nghề Kiểm Toán: Nợ và Có

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn đóng vai trò là nhà cung cấp một dịch vụ cao cấp: bán chất xám, niềm tin và uy tín của công ty mình; người mua là các sếp cấp cao...

Xem chi tiết