12 chính sách mới hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

 Mới đây, ngày 1/7/2021 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, hỗ trợ tối đa người lao động, nới lỏng quy định về thời gian đóng, mức đóng BHXH cho doanh nghiệp.

Những chính sách mới được đưa ra tại Nghị quyết số 68/NQ-CP góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Hy vọng trong thời gian tới bệnh dịch sẽ sớm được đẩy lùi, người lao động và cả doanh nghiệp có thể an tâm tiếp tục củng cố, đẩy mạnh sản xuất, phục hồi và vực dậy nền kinh tế nhanh chóng.

1. Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân đặc biệt tại các khu vực TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh… Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là hành động vô cùng cần thiết để giúp người dân vượt qua khó khăn hiện tại, góp phần vực dậy và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Căn cứ thực hiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

 • Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại văn bản số 1133-CV/VPTW ngày 25/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Căn cứ Nghị quyết số 66-NQ/CP ngày 01/7/2021 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 34/TTr-LĐTBXH ngày 02/6/2021 và Tờ trình số 45/TTr-LĐTBXH ngày 28/6/ 2021.

2. 08 chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP có đến 12 chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, trong đó có 8 chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của Covid-19. Cụ thể, các chính sách mới hỗ trợ người lao động như sau:

2.1 Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Với chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ, NSDLĐ sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi NLĐ là 1.500.000 đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

2.2 Chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP nêu rõ NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: 

 • Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người; 
 • Từ 01 tháng trở lên mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người.

Điều kiện áp dụng: 

Áp dụng cho các đối tượng là NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

2.3 Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Nếu NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Điều kiện áp dụng:

 • Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (bị ngừng việc theo Khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động).
 • Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên.
 • Thời gian cách ly y tế của NLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

2.4 Chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3.710.000 đồng/người trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2.5 Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em

 • Người lao động tại điểm 2.2, 2.3, 2.4 đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.
 • Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2.6 Hỗ trợ tiền ăn

NLĐ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 đối với 2 đối tượng sau:

 • Người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
 • Người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

2.7 Hỗ trợ đối với NLĐ trong một số ngành nghề đặc biệt  

Mức hỗ trợ cho các đối tượng NLĐ trong một số ngành nghề đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cụ thể như sau:

 • Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 • Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2.8 Đối với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác

Mức hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. 

Lưu ý: Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được căn cứ dựa trên điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ.

3.  04 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được cân nhắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh.

3.1 Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương /làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022)/ cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm BHTNLĐ-BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN sẽ được NSDLĐ hỗ trợ cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

3.2 Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp, NSDLĐ mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng trước đó, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

3.3 Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngân sách nhà nước hỗ trợ hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/hộ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

3.4 Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Cho doanh nghiệp, NSDLĐ vay trả lương ngừng việc: 

Doanh nghiệp, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. 

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp, NSDLĐ không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
 • Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. 
 • Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho doanh nghiệp, NSDLĐ vay trả lương phục hồi sản xuất: 

Doanh nghiệp, NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc cho các trường hợp sau:

 • Trường hợp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. 

Lưu ý: Doanh nghiệp, NSDLĐ phải đảm bảo không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.