AS mừng sinh nhật lần thứ 21

17.5.2000 - 17.5.2021 Hai mươi mốt năm, một chặng đường.

Vẫn tiếp tục mục tiêu phát triển bền vững theo đúng slogan “niềm tin vững chắc” của Công ty ngày này năm ấy. Niềm tin và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố cốt lõi cho thành công của AS trong suốt 21 năm cung cấp dịch vụ.

Những gì gặt hái được trong hai mươi mốt năm qua là một niềm tự hào, và đó cũng là hành trang để toàn thể nhân viên AS tiếp tục phấn đấu, học hỏi, tiếp tục nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm, từ đó mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng.