AS mừng sinh nhật lần thứ 22

17.5.2000 - 17.5.2022 Hai mươi hai năm, một chặng đường.

Vẫn tiếp tục mục tiêu phát triển bền vững theo đúng slogan “niềm tin vững chắc” của Công ty ngày này năm ấy. Niềm tin và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố cốt lõi cho thành công của AS trong suốt 22 năm cung cấp dịch vụ.

Những gì gặt hái được trong hai mươi hai năm qua là một niềm tự hào, và đó cũng là hành trang để toàn thể nhân viên AS tiếp tục phấn đấu, học hỏi, tiếp tục nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm, từ đó mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng.