Lao động chưa thành niên

Lao động chưa thành niên

Lao động chưa đủ 18 tuổi được gọi là lao động chưa thành niên. Theo quan niệm phổ thông thì người chưa thành niên không được tham gia lao động trong xã hội....

Xem chi tiết