Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm xã hội bắt buộc || Kiểm toán AS

Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung về sự giống nhau và khác nhau cơ bản giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sự giống nhau cơ bản giữa hai loại bảo hiểm này là do nhà nước tổ chức, quản lý với mức đóng bảo hiểm không quá 20 lần lương cơ sở do nhà nước ban hành.

Còn sự khác nhau thì chúng ta cần quan tâm bốn nội dung cơ bản sau:

Một là,

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người đóng bảo hiểm là công dân việt nam đủ 15 tuổi trở lên.

Còn bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người đóng bảo hiểm là những người làm việc có ký hợp đồng lao động thời hạn từ 01 tháng trở lên tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà Nước.

Hai là,

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng 22% trên mức thu nhập mình chọn, nhưng không thấp hơn một tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng.

Còn bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động đóng 8%, doanh nghiệp đóng 14% trên mức lương tháng, và các khoản phụ cấp theo bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định.

Ba là,

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng hàng tháng, ba tháng, sáu tháng, mười hai tháng, hoặc đóng một lần nhưng không quá năm năm. Nếu muốn đóng một lần để đến tuổi nghỉ hưu thì không quá mười năm.

Còn bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đóng hàng tháng. Riêng trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì người lao động có thể đóng hàng tháng, ba tháng, sáu tháng, mười hai tháng hoặc đóng trước theo thời gian ghi trong hợp đồng lao động .

Bốn là,

Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ chi trả tiền cho người tham gia bảo hiểm theo chế độ hưu trí và tử tuất.

Còn bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ chi trả tiền cho người tham gia theo chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Một số bạn thường so sánh, tại sao đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có được bảo hiểm y tế còn bảo hiểm xã hội tự nguyện không có bảo hiểm y tế kèm theo. Xin thưa các bạn, so sánh này không đúng. Các bạn nên biết rằng khi người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ngoài việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, doanh nghiệp phải đóng ba phần trăm bảo hiểm y tế, người lao động đóng một phẩy năm phần trăm để tham gia bảo hiểm y tế. Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đóng phần bảo hiểm xã hội tự nguyện mà thôi.

Các bạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có quan tâm đến bảo hiểm y tế thì các bạn liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y thế là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp.

Xin chia sẻ thêm chuyên đề này về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình để các bạn tiện tham khảo.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm hai ngàn không hai mươi hai được quy định như sau:

 

Thành Viên hộ gia đình

Số tiền đóng

Người thứ nhất

67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm)

Người thứ hai

46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm)

Người thứ ba

40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm)

Người thứ tư

33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm)

Người thứ năm trở đi

26.820 đồng/tháng 321.840 đồng/năm)

phone
chat zalo chat facebook