Các khoản phụ cấp không phải tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Khi lãnh lương và các khoản phụ cấp từ tiền lương, tiền thưởng thì phải đóng thuế TNCN sau khi chiết trừ cho bản thân 11 triệu và cho người phụ thuộc 4,4 triệu một tháng. Trừ các khoản phụ cấp theo lương không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân có khoản 45 loại, phân làm 3 loại chính:

  • Nhóm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước;
  • Nhóm chi từ cơ quan, đoàn thể nhà nước
  • và Nhóm chi trực tiếp từ doanh nghiệp đến người lao động.

Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu 12 khoản khoản phụ cấp được chi trả trực tiếp từ doanh nghiệp đến người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân:

Thứ nhất: TIỀN THUÊ NHÀ, ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO.

Các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại

Ngoài ra các khoản thuê nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh

Tiếp theo là Các khoản khoán chi như văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại Áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và được quy định rõ ràng trong quy chế của công

Thứ 3 - Phụ cấp tiền ăn giữa ca, tăng ca do người sử dụng lao động tự tổ chức ăn, hoặc đặt suất ăn.

Ngoài ra, nếu chi bằng tiền thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nếu phù hợp với hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, mức chi hiện tại tối đa không vượt quá 730.000 đ/ 1 tháng

Thứ 4 - Các khoản phụ cấp trang phục bằng hiện vật.

Ngoài ra, nếu chi bằng tiền thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân với phần dưới năm triệu đồng/người/năm.

Thứ 5 - Các khoản bảo hiểm tự nguyện do doanh nghiệp mua cho người lao động không tích lũy về phí bảo hiểm (Như: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm tai nạn ...)

Thứ 6 - Lợi ích từ Khoản phí hội viên do doanh nghiệp chi trả (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...) nếu thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng.

Thứ 7 - Khoản lợi ích từ dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động.

Thứ 8 - Khoản thu nhập có tính chất hiếu, hỉ do doanh nghiệp chi trả theo quy chế của công ty và không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Thứ 9 - Lợi ích được hưởng về phương tiện phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại theo quy chế của doanh nghiệp

Thứ 10 - Khoản lợi ích từ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề doanh nghiệp chi trả phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

Thứ 11 - Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Thứ 12- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

 

 

phone
chat zalo chat facebook