Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trên thế giới mọi công dân của mỗi quốc gia khi có phát sinh thu nhập đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân tại nơi mình sinh sống, nhưng hầu như tất cả mọi người đều muốn tiết kiệm chi phí thuế này. Nghĩa là họ muốn tuân thủ luật thuế và đóng thuế ít nhất có thể. Tôi và bạn cũng không ngoại lệ.

Để đóng thuế ít nhất mà vẫn tuân thủ luật thuế thu nhập cá nhân, thì đầu tiên chúng ta phải nắm được các khoản thu nhập nào sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây, là các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam hiện nay.

 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng, giữa ba, mẹ với con, giữa  cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rễ, ông bà với cháu và anh em ruột thịt. (Quan hệ họ hàng ruột thịt ba đời.)
 2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của các cá nhân có duy nhất một bất động sản tại Việt Nam.
 3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của các cá nhân được nhà nước giao đất mà không phải trả tiền.
 4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản trong quan hệ họ hàng ruột thịt ba đời.
 5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối và các sản phẩm khác tương đương chỉ qua sơ chế thông thường.
 6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp được nhà nước giao để sản xuất.
 7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng.
 8. Thu nhập từ kiều hối.
 9. Thu nhập từ tiền lương làm ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ trong phạm vi pháp luật cho phép.
 10. Thu nhập từ tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.
 11. Thu nhập từ tiền tài trợ học bổng do nhà nước hoặc các tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ được nhà nước công nhận.
 12. Thu nhập từ tiền bồi thường của các công ty bảo hiểm và các khoản tiền bồi thường từ nhà nước.
 13. Thu nhập được nhận từ các quỹ từ thiện, quỹ xã hội được nhà nước công nhận.
 14. Thu nhập được nhận từ các tổ chức của nhà nước, hay nước ngoài viện trợ vì mục đích từ thiện, nhân đạo.
 15. Thu nhập từ tiền lương của các thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
 16. Thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp khai thác đánh bắt thuỷ sản xa bờ của chủ tàu, cá nhân làm việc trên tàu.

Chúng ta vừa điểm qua 16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, và còn một trường hợp không cho là miễn thuế, mà là giới hạn không phải nộp thuế là, khi tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân bạn dưới 132 triệu/ năm, tức là tương đương mức lương dưới hoặc bằng 11 triệu/tháng thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật thuế Việt Nam hiện tại cho phép người nộp thuế chiết trừ cho bản thân mình là 11 triệu/tháng, giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/ người/ tháng.

phone
chat zalo chat facebook