Chế độ thai sản | Kiểm toán AS

Sinh con là một trong những thiên chức cao đẹp của người phụ nữ, nhằm giúp lao động nữ an tâm trong quá trình mang thai, cũng như hỗ trợ một phần kinh tế sau khi em bé được sinh ra, luật bảo hiểm xã hội đã quy định quyền lợi, của đối tượng phổ biến là lao động nữ mang thai, và lao động nữ sinh con, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Về quyền lợi được hưởng của chế độ thai sản, cơ bản có 2 quyền lợi như sau:

 • Một là được nghỉ khám thai và sinh con;
 • Hai là được hưởng trợ cấp.

Để dễ hiểu, chúng ta sẽ chia làm 3 giai đoạn: Mang thai; Sinh con và Sau sinh.

Tương ứng những giai đoạn khác nhau sẽ có những quyền lợi khác nhau, cụ thể như sau:

Thứ nhất: GIAI ĐOẠN MANG THAI

 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày (trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý, hoặc thai không bình thường, thì được nghỉ 2 ngày, cho mỗi lần khám thai).

Tiếp theo là: GIAI ĐOẠN SINH CON

 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên, thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Lưu ý là, Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh .

 • Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Ngoài ra, Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.
 • Mức lương cơ sở hiện nay (năm 2022) là 1.490.000 đồng/tháng)

Cuối cùng là: GIAI ĐOẠN SAU SINH VÀ ĐI LÀM LẠI

Nếu bạn muốn đi làm lại, trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Một là sau khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng;
 • Hai là phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe đi làm;
 • Và Ba là được người sử dụng lao động đồng ý.

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, vẫn được hưởng chế độ thai sản cho thời gian còn lại, nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngoài ra, Trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc, mà sức khỏe của lao động nữ sinh con chưa hồi phục, thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Thời gian hưởng và mức hưởng như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

phone
chat zalo chat facebook