Có được cho, tặng, bán sổ bảo hiểm không? | Kiểm toán AS

Chúng ta tìm hiểu nội dung: Có được cho, tặng, hoặc bán sổ bảo hiểm xã hội không.

Chẳng hạn, bạn có người thân tham gia bảo hiểm xã hội 18 năm, bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm. Vậy bạn và người thân cho tặng nhau sổ bảo hiểm xã hội để trở thành một người đạt được 21 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, rồi lãnh lương hưu hàng tháng.

Câu trả lời của Kiểm toán AS là không được!

Thứ nhất, về mặt an sinh xã hội thì bảo hiểm xã hội thể hiện mình vì mọi người và mọi người vì mình. Người lao động khi đi làm việc phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và được cơ quan bảo hiểm thanh toán lại khi ốm đau, thai sản, tai nạn và lãnh tiền lương hưu về già khi không còn làm việc. Do vậy, xét trên toàn xã hội thì người đóng bảo hiểm xã hội vừa đóng cho mình và vừa chia sẻ lợi ích đóng bảo hiểm cho toàn xã hội. Cụ thể, đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm, thì về hưu bạn được lãnh 45% mức lương bình quân đóng, mỗi năm bạn tăng lên 2%, nhưng không quá 75% mức lương bình quân đóng.

Thứ hai, theo luật bảo hiểm xã hội có qui định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền, tóm tắt như sau:

  • Được hưởng các chế độ theo qui định.
  • Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm.
  • Được nhận lương hưu và trợ cấp.
  • Được uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp.
  • Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật.

Như vừa nêu trên ta có thể thấy, trong các quyền đã nêu thì người lao động không có quyền trao lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình cho người khác, như một tài sản để cho, tặng, bán hoặc kể cả thừa kế. Hay nói cách khác, khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ có quyền yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán tiền cho người lao động theo chế độ bảo hiểm qui định, người tham gia không có quyền sở hữu về thời gian đóng bảo hiểm nên không thể cho, tặng, bán sổ bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, trên thị trường có hình thức núp bóng, mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới dạng uỷ quyền cho người khác nhận thay tiền bảo hiểm xã hội. Đây là hành vi không được hoan nghênh trong xã hội. Đồng thời, pháp luật không công nhận việc này nên người mua, người bán sẽ bị vướng vào pháp luật, thậm chí có thể bị xử lý hình sự.

phone
chat zalo chat facebook