Điều kiện hưởng Bảo Hiểm Xã Hội một lần

Trong xã hội nhiều người lao động đang hướng đến việc nhận lương hưu hàng tháng thì cũng có đại bộ phận không nhỏ khi nghỉ việc lại muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Để trả lời câu hỏi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đầu tiên người lao động phải thuộc các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy địn của pháp luật.

Các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần được cập nhật đến năm 2022 gồm.

  1. Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu mà số năm đóng bảo hiểm xã hội dưới hai mươi năm và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
  2. Trường hợp ra nước ngoài định cư.
  3. Trường hợp người lao động nghỉ việc đang mắc một trong những bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan, suy giảm hệ miễn dịch chuyển sang giai đoạn bệnh nặng.
  4. Trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ hai mươi năm.

Tóm lại, người lao động nghỉ việc trong bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

  1. Một là đã tham gia bảo hiểm bắt buộc dưới hai mươi năm.
  2. Hai là không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
  3. Ba là đã nghỉ việc sau một năm tính từ thời điểm chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội.

Khi đã hiểu được trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần phụ thuộc vào hai yếu tố:

  1. Một là số năm tham gia bảo hiểm xã hội
  2. Và hai là mức lương bình quân tháng.

Ta có công thức.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng 1,5 mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x (nhân) với số năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 + (cộng) cho 2,0 mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x (nhân) với số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm 2014 trở đi.

Lưu ý thêm: Trường hợp người lao động có thời gian đóng Bảo Hiểm xã Hội chưa đủ 01 năm thì mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 20% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Vậy theo công thức trên khi muốn tính tiền bảo hiểm xã hội một lần ta cần xác định rõ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và lấy năm 2014 làm mốc.

Hiện nay các bạn có thể tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam hoặc qua ứng dụng VSSID một cách thuận tiện dễ dàng. Bạn cũng có thể cập nhật dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội nhận một lần vào hệ thống tính bảo hiểm xã hội qua các áp ứng dụng trên mạng để biết được số tiền mình nhận.

Hy vọng qua những chia sẻ trên có thể giúp các bạn biết về điều kiện, cách tính số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần.

phone
chat zalo chat facebook