Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân Và Tiền Thuê Đất Trong Năm 2021

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, thời gian gia hạn từ 03 đến 08 tháng theo từng sắc thuế. Nghị định có hiệu lực từ 19-4-2021.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Do là gia hạn thời gian nộp thuế nên số thu ngân sách của năm 2021 không giảm do người nộp thuế phải thực hiện nộp vào ngân sách vào cuối năm 2021.

 

Đối tượng (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân) được gia hạn:

 

Tiêu chí

Chi tiết

Văn bản pháp luật chi phối

Theo quy mô

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Các tiêu chí khác nhau (về số lao động và doanh thu; hoăc về số lao động và tổng nguồn vốn) để phân loại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được nêu trong Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ

Theo lĩnh vực hoạt động

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm;
 • Dệt;
 • Sản xuất trang phục;
 • Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;
 • Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;
 • Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;
 • Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic;
 • Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;
 • Sản xuất kim loại;
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
 • Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;
 • Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng;
 • Vận tải kho bãi;
 • Dịch vụ lưu trú và ăn uống;
 • Giáo dục và đào tạo;
 • Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;
 • Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
 • Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;
 • Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;
 • Hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động xuất bản;
 • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình;
 • Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính;
 • Hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;
 • Sản xuất đồ uống;
 • In, sao chép bản ghi các loại;
 • Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;
 • Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);
 • Sản xuất mô tô, xe máy;
 • Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
 • Thoát nước và xử lý nước thải.

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

 

 • Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

Được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 

 • Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

Được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Các loại thuế được gia hạn:

 

Thuế

Kỳ tính thuế

Thời gian gia hạn

Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

Tháng 3 - tháng 8/2021; hoặc Quý 1, quý 2/2021.

 • 05 tháng đối với số thuế của tháng 3 - tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021.
 • 04 tháng đối với số thuế của tháng 7/2021.
 • 03 tháng đối với số thuế của tháng 8/2021.

Thuế TNDN

Quý 1, quý 2/2021

3 tháng.

Tiền thuê đất

Kỳ đầu năm 2021

6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Riêng thuế GTGT, thuế TNCN của hộ cá nhân kinh doanh: toàn bộ số thuế của năm 2021; gia hạn đến ngày 30/12/2021.

 

Thủ tục gia hạn:

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn sẽ gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế) cho cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.