Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2018

Theo Công văn số 5339/TCT-Ttr ngày 20/11/2017 của Tổng Cục Thuế liên quan đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở Doanh nghiệp trong năm 2018. Tổng Cục Thuế yêu cầu số lượng Doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra tại các Cục Thuế trong năm 2018 tối thiểu phải đạt 18,5% tổng số Doanh nghiệp đăng ký thuế và không hạn chế tối đa.

Trong đó, đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp sau:

  1.  Kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, như Dầu khí; Xăng dầu; Bệnh viện; Hàng không; Ngân hàng; Dược phẩm; Du lịch, khách sạn, nhà hàng, casino, xổ số;...;
  2. Các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam và các Tập đoàn, Tổng công ty có doanh thu và có số thu nộp ngân sách lớn;
  3. Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án;
  4. Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực;
  5. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng; các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng; sản xuất, kinh doanh ôtô; thu mua và chế biến phế liệu;
  6. Các doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù phải kê khai thuế như: kinh doanh qua mạng; kinh doanh dịch vụ vận tải Grab, Uber,...; bán hàng đa cấp; kinh doanh game;...
  7. Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, có hoàn thuế lớn, phát sinh hoàn thuế bất thường;
  8. Các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp từ 5 năm trở lên chưa thanh tra, kiểm tra; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế.