Lịch Sử Thuế Giá Trị Gia Tăng | Kiểm toán AS

Các chuyên đề thuế thường khô khan, khó hiểu, hôm nay tảng mạn một chút, chia sẻ đến các bạn lịch sử của suất thuế giá trị gia tăng.

Năm một nghìn, chín trăm năm mươi bốn (1954), nhà kinh tế học người Pháp, Maurié Lauré nghĩ ra thuế giá trị gia tăng, lúc này Ông là giám đốc cơ quan thuế của Pháp. Chính phủ Pháp ngay sau đó, cho áp dụng thuế giá trị gia tăng, vào ngày mười tháng tư, năm một nghìn, chín trăm năm mươi bốn (10/04/1954) tại các doanh nghiệp lớn ở Pháp. Thời kỳ mở đầu, thuế giá trị gia tăng thể hiện được vai trò tích cực trong nguồn thu quốc gia, và đạt được sự chấp pháp của xã hội, nên sự việc được lan rộng từ Pháp sang các quốc gia khác.

Ở Việt Nam thì sao,

Vào thời đệ nhất Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, năm một nghìn, chín trăm năm mươi lăm, đến năm một nghìn, chín trăm sáu mươi ba (từ 1955 -1963), thuế giá trị gia tăng đã được nhắc đến trong các cuộc họp quốc hội, mà người thuyết trình đầu tiên, là dân biểu Trần Lệ Xuân. Tuy nhiên, do cá nhân thuyết trình, cũng như có sự hạn chế khái niệm bỡ ngỡ ban đầu, nên luật thuế giá trị gia tăng không được quốc hội biểu quyết áp dụng.

Vào thời đệ nhị Cộng hoà miền Nam Việt Nam, từ năm một nghìn chín trăm, sáu mươi bảy, đến năm một nghìn chín trăm, bảy mươi lăm (từ 1967- 1975). Trong hai năm đầu, các dân biểu quốc hội tiếp tục bàn thảo về thuế giá trị gia tăng, nhưng suất thuế này không được thông qua. Đến năm, một nghìn chín trăm bảy mươi (1970), nó được ban hành chính thức, theo sắc lệnh của Tổng Thống, mặc dù quốc hội vẫn chưa thông qua. Kết quả đánh giá sau khi thực hiện, là tổng thu quốc gia tăng 70%.

Sau khi hai miền, Nam và Bắc Việt Nam thống nhất, năm một nghìn chín trăm, bảy mươi lăm (1975). Việt Nam áp dụng thuế doanh thu.

Luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam chính thức được quốc hội thông qua, ngày mười, tháng năm, năm một nghìn chín trăm, chín mươi bảy (10/05/1997), có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày một, tháng một, năm một nghìn chín trăm, chín mươi chín (01/01/1999).

 Luật thuế giá trị gia tăng có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Trong chia sẻ này, chỉ đề cập đến nhược điểm của thuế giá trị gia tăng như sau:

Một, do thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và hoàn thuế, nên phải dựa vào chứng từ, tạo nên khối lượng lớn chứng từ bắt buộc phải có. Đồng thời để đối chiếu chứng từ, thì phải có thủ tục, mẫu biểu kê khai. Do vậy đánh giá là phức tạp.

Hai, thuế giá trị gia tăng, thu thuế trên hàng hoá, dịch vụ ở khâu tiêu dùng cuối cùng, nhưng việc nộp thuế phải thông qua doanh nghiệp, điều này làm tăng chi phí nhân sự, kế toán hành chính của doanh nghiệp. Do vậy đánh giá là tăng chi phí xã hội.

Ba, Các nước, có nhiều mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau, sẽ vấp phải khó khăn khi thực hiện. Lý do là không định nghĩa được hết, các đối tượng phân loại ngành nghề nào, theo thuế suất nào. Đồng thời, nhiều đối tượng thuế suất khác nhau, thì tuân thủ theo bộ chứng từ thuế khác nhau, từ đó hình thành sự nhiêu khê. Bên cạnh đó, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng sự nhiêu khê này, thực hiện hành vi mua bán hoá đơn, và hoàn thuế bất hợp pháp.

Tại Việt Nam, nôm na, có các mức thuế suất thuế như sau:

  • Thuế suất giá trị gia tăng không phần trăm (0%), áp dụng cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế hay các dịch vụ xuất khẩu khác được pháp luật cho phép.
  • Thuế suất giá trị gia tăng năm phần trăm (5%), áp dụng cho nước sạch, thiết bị dụng cụ y tế, đồ dùng dạy học, hoạt động văn hoá nghệ thuật, dịch vụ liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp.
  • Thuế suất giá trị gia tăng mười phần trăm (10%), áp dụng cho các loại hàng hoá còn lại, không chịu thuế năm phần trăm (5%).
  • Việt Nam còn qui định các đối tượng hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, đồng thời không khấu trừ thuế đầu vào. Có các trường hợp không phải kê khai thuế tính thuế, nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Hiện tại, tầm nhìn chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến năm, hai nghìn, không trăm ba mươi (năm 2030), là quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá thủ tục, giảm chi phí tuân thủ thuế của xã hội.

Riêng thuế giá trị gia tăng, tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất.

phone
chat zalo chat facebook