Lịch sử thuế tiêu thụ đặc biệt | Kiểm toán AS

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và hạn chế tiêu dùng xã hội.

Trong lịch sử thuế tiêu thụ đặc biệt đã xuất hiện từ rất sớm, từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại nhưng đây xem là nội dung ký chuyện không chắc chắn.

Rõ ràng nhất là Ở Mỹ năm 1792 sắc thuế đầu tiên được ban hành chính là thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh vào rượu whis ky.

Ở Úc năm 1824 chính quyền New South Wales đã đặt ra hai thứ thuế là thuế nhập khẩu, và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Còn ở Việt Nam thì sao?

Tiền thân của thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam là “Thuế hàng hóa” được ban hành năm 1951 do người Pháp hướng dẫn áp dụng.

Sau ngày Nam Bắc Việt Nam thống nhất năm 1975, thuế hàng hóa không áp dụng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam chính thức ban hành năm 1990. Từ năm 1990 đến nay có 9 lần thay đổi như sau:

Thời kỳ đầu tiên: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 là luật đầu tiên đánh vào sáu mặt hàng sản xuất trong nước gồm: thuốc hút, rượu, bia, pháo, và bài lá, vàng mã.

Thời kỳ hai: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1993 luật này đã thu hẹp các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xụống còn 4 loại hàng hoá chịu thuế là: thuốc lá điếu, rượu, bia, và pháo.

Thời kỳ ba: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1995 đánh dấu bước phát triển trong quá trình hoàn thiện pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh thuế vào hàng hoá sản xuất trong nước và cả hàng hoá nhập khẩu, cho các danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời kỳ bốn: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 bỏ mặt hàng pháo nhưng đưa thêm vào danh mục mặt hàng chịu thuế đó là, điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 B T U trở xuống, bổ sung lại bài lá, vàng mã và thêm mặt hàng, hàng mã.

Đồng thời đưa các dịch vụ không thiết yếu vào danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đó là, kinh doanh vũ trường, mát xa, karaokê; ca si nô, đặt cược đua ngựa, đua xe, và kinh doanh gôn.

Thời kỳ năm: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2003 đã đưa thêm dịch vụ kinh doanh xổ số và các hình thức kinh doanh có đặt cược vào danh mục dịch vụ chịu thuế.

Thời kỳ sáu: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2005 luật sửa đổi giá tính thuế và thuế suất đối với một số mặt hàng, thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời kỳ bảy: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 luật tiếp tục mở rộng các hàng hoá, và dịch vụ, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể là: xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá, dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 phân khối; tàu bay, du thuyền.

Thời kỳ tám: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 luật bổ sung đối tượng chịu thuế là các chế phẩm, dung môi tạo ra xăng.

Thời kỳ chín: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2016 luật chủ yếu sửa đổi giá tính thuế, và thuế suất đối với một số mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chẳng hạn như:

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ô tô từ 10 đến dưới 16 chỗ giảm từ 30% xuống còn 15%.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ giảm từ 15% xuống còn 10%.

Như vậy, Lịch sử thuế tiêu thụ đặc biệt đã trải qua các thời kỳ và được sửa đổi bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam.

phone
chat zalo chat facebook