Lương 3P (Position - Person - Performance) | Kiểm toán AS

TIỀN LƯƠNG - LƯƠNG 3P (POSITION - PERSON -  PEFORMANCE)

Tiền lương đóng vai trò quan trọng như thế nào thì không cần phải bàn. Vấn đề tiền lương phải làm sao phù hợp giữa doanh nghiệp và người lao động thì không dễ thực hiện. Có một nhân tố vô hình nhưng rất trọng yếu tham gia vào tiền lương mà cả Doanh nghiệp và người lao động luôn luôn bị nhân tố này chi phối đó là nhân tố “thị trường”.

Khi doanh nghiệp làm ăn thuận lợi thì Doanh nghiệp muốn thăng hoa hơn, Doanh nghiệp thường đưa ra các cam kết về thu nhập cao hơn cho người lao động. Nhưng khi kinh doanh không thuận lợi nữa thì Doanh nghiệp khó lòng rút lại được cam kết, vì các lý do sau:

 • Đã ký cam kết trong thoả thuận hay đã công bố.
 • Luật lao động không tạo điều kiện cho Doanh nghiệp giảm lương.
 • Tâm lý chung của mọi người là không muốn giảm thu nhập.
 • Cá nhân mọi người đã có kế hoạch chi tiêu tiền lương hiện tại của họ.

Rất nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng nêu trên và buộc phải rời khỏi cuộc chơi vì càng kinh doanh càng lỗ. Tình huống này, tại Việt Nam đã vừa xảy ra rất nhiều, trong thời kỳ Covid và hậu Covid vừa qua.

LƯƠNG 3P (POSITION - PERSON -  PEFORMANCE)

Hiện tại để ổn định và bền vững các nhà quản trị Doanh nghiệp cần cấu trúc lại theo hình thức trả lương 3P.

Kiểm toán AS chia sẻ về hình thức 3P là:

 • P 1: lương cho vị trí công việc (Pay for position).
 • P 2: lương cho năng lực cá nhân (Pay for person).
 • P 3: lương cho kết quả đạt được (Pay for performance).

P1 là lương cho vị trí công việc được xây dựng trên mức lương thị trường lao động cùng ngành sau đó cân đối với quỹ lương doanh nghiệp để xác định lương tối thiểu hay lương cơ bản cho từng vị trí đảm nhiệm chức vụ. Khoản lương này còn gọi là mức lương cứng, cố định hàng tháng.

P2 là lương cho năng lực cá nhân được xây dựng theo năng lực thực tế cá nhân đáp ứng bao nhiêu phần trăm công việc. Phần trăm này được tính theo doanh thu hay sản phẩm cá nhân tạo ra. Khoản lương này còn gọi là mức lương mềm, không cố định hàng tháng.

P3 là lương cho kết quả đạt được được xây dựng trên kết quả tổng kết một kỳ làm việc, thường là một quý, một năm. Kết quả tốt thì có thu nhập cao. Khoản lương này được xem là khoản lương thưởng mà cả nhóm, cả doanh nghiệp cùng làm, rồi chia cho mỗi người theo một hệ số qui định.

Xét góc độ doanh nghiệp, hình thức lương 3 P có ưu điểm sau:

 • Đảm bảo công bằng, minh bạch.
 • Ban Giám Đốc và nhân sự đều có trách nhiệm cùng làm việc.
 • Thúc đẩy sáng tạo, thúc đẩy đổi mới, thích ứng khi thị trường thay đổi.
 • Hạn chế sai lầm chủ quan trong công tác tiền lương.

Xét góc độ cá nhân, hình thức lương 3 P có ưu điểm sau:

 • Lương nhận được chính là sức của mình.
 • Loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính, thiên vị tình cảm trong mối quan hệ đồng nghiệp.
 • Lợi ích cá nhân và doanh nghiệp gắn kết.
 • Giá trị bản thân được tập thể đánh giá đúng khi đề cử tăng cấp hay khen thưởng.

Tóm lại, theo như những gì Kiểm toán AS chia sẻ, ai cũng mong có lương cao nhưng ngân sách lương thì có giới hạn. Nếu doanh nghiệp hào sản về lương, thì không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Ngược lại, nếu lương không đáp ứng nhu cầu nhân sự thì doanh nghiệp cũng lâm vào bế tắt.

Giải pháp tiền lương theo hình thức 3P đã khắc phục nhược điểm của những hình thức lương truyền thống. Hình thức tiền lương 3P có ưu điểm lớn nhất là dung hòa lợi ích các bên và tương đồng thị trường.

phone
chat zalo chat facebook