Lương tháng 13, doanh nghiệp bắt buộc phải trả?

Lương tháng 13 có bắt buộc phải trả cho người lao động không? Hiểu sao cho đủ, cho đúng về lương tháng 13?

Hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định và ghi nhận các khái niệm lương tháng 13. Lương tháng 13 được xem là thông lệ về tiền lương giữa doanh nghiệp và người lao động.

Lương tháng 13 hoặc tháng 14, 15 là khoản tiền mà doanh nghiệp thưởng cho người lao động căn cứ vào khả năng tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. Do vậy, lương tháng 13 là khoản phải trả không bắt buộc.

Để tránh hiểu lầm giữa người lao động và doanh nghiệp thì người lao động cần tìm hiểu các quy định về khen thưởng của doanh nghiệp trước khi ký kết hợp đồng lao động hoặc khoản tiền lương tháng 13 hay các khoản thưởng khác được ghi rõ trong hợp đồng lao động.

Các quy định về lương tháng 13 hay các khoản thưởng hàng năm của doanh nghiệp sẽ được quy định trong chính sách tiền lương hoặc thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Tóm lại khoản tiền lương tháng 13 bản chất là tiền thưởng và là khoản tiền không bắt buộc phải trả theo pháp luật lao động mà nó phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo thông lệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, nếu người lao động làm việc liên tục 12 tháng thì được hưởng đầy đủ lương tháng 13. Nếu người lao động không làm đủ 12 tháng trong năm thì doanh nghiệp chi trả một phần lương tháng 13 theo tỉ lệ thời gian thực tế đã làm việc tại doanh nghiệp. Ví dụ bạn làm 6 tháng trong năm thì tại thời điểm kết thúc năm bạn sẽ nhận được 50% của lương tháng 13, bạn làm 3 tháng trong năm thì bạn nhận được 25% của lương tháng 13.

Lưu ý lương tháng 13 và các khoản thưởng hàng năm không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc nhưng phải kê khai vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

phone
chat zalo chat facebook