Lưu ý hoàn thuế Giá trị giá tăng | Kiểm toán AS

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp không còn là khái niệm xa lạ hiện nay. Hoàn thuế giá trị gia tăng, được hiểu là một khoản tiền thuế được nhà nước trả lại cho doanh nghiệp, sau khi doanh nghiệp cấn trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra mà còn dư đầu vào thì được hoàn thuế.

Khái niệm là vậy, nhưng hiện tại Luật thuế Việt Nam ghi nhận ba trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

 1. Trường hợp xây dựng cơ bản dở dang,
 2. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh doanh thu xuất khẩu,
 3. Trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động,

Lưu ý từ 07/2016 đã không còn được hoàn thuế theo diện mua bán hàng nội địa. Đây là nội dung “đắng lòng” cho các doanh nghiệp.

Chi tiết ba trường hợp hoàn thuế:

Trường hợp một: Hoàn thuế về xây dựng cơ bản. Lưu ý 6 nội dung sau:

 1. Dự án đầu tư mới chưa phát sinh doanh thu nếu đã có doanh thu bán hàng cho dù chỉ bán hàng chạy thử thì chỉ có thể chuyển qua khấu trừ vào tháng tiếp theo hoặc chờ hoàn thuế theo diện xuất khẩu. Do đó phải xin hoàn thuế trước thời điểm phát sinh doanh thu bán hàng, điểm này đặc biệt quan trọng.
 2. Số dư thuế chưa khấu trừ hết trên tờ khai đến thời điểm xin hoàn phải trên 300 triệu.
 3. Công ty đã góp đủ vốn theo tiến độ góp vốn, chú ý, thời hạn góp vốn theo qui định hiện hành là 90 ngày từ ngày có giấy phép kinh doanh.
 4. Nếu thuộc ngành kinh doanh có điều kiện cần có các thủ tục pháp lý liên quan ngành kinh doanh có điều kiện đầy đủ.
 5. Điểm mà trong luật không nêu chi tiết nhưng thực tế có áp dụng là phải kê khai trên mẫu số 02/GTGT - mẫu kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với dự án đầu tư. Nếu kê khai nhầm mẫu 01/GTGT thì cần làm công văn lên cơ quan thuế xin hủy tờ khai đã nộp và khai bổ sung lại tờ khai đúng.
 6. Điểm mà trong luật không nêu chi tiết nhưng cần chú ý là cần xem xét tài sản cố định tạo ra phục vụ cho hoạt động kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng hay không? Nếu thuộc ngành không chịu thuế thì thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định sẽ không được khấu trừ và không được hoàn thuế.

Trường hợp hai: Hoàn thuế về xuất khẩu. Lưu ý 4 nội dung sau:

 1. Doanh thu xuất khẩu phải làm thủ tục xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
 2. Doanh nghiệp xuất khẩu có số dư thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của hoạt động xuất khẩu tối thiểu là 300 triệu.
 3. Số xin hoàn không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu của kỳ xin hoàn.
 4. Điều kiện để được xem là doanh thu xuất khẩu, khi có đầy đủ hồ sơ gồm: Hợp đồng ngoại thương, tờ khai xuất khẩu, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Hoàn thuế theo tháng, hay quí là phụ thuộc vào kỳ kê khai của doanh nghiệp.

Trường hơp ba: Hoàn thuế về giải thể công ty chấm dứt hoạt động

Trong trường hợp này cơ quan thuế sẽ quyết toán thuế tại doanh nghiệp và số thuế được hoàn nếu có là số tiền sau khi có quyết định từ cơ quan thuế.

phone
chat zalo chat facebook