Nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN, áp dụng năm 2020

Theo Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 ký ngày 2 tháng 6 năm 2020 “VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN” 

 

MỨC GIẢM TRỪ CŨ

MỨC GIẢM TRỪ MỚI

Đối tượng nộp thuế

9.000.000 VND/tháng

11.000.000 VND/tháng

Mỗi người phụ thuộc

3.600.000 VND/tháng

4.400.000 VND/tháng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.