Người lao động có tham gia BHTN đến 30/9/2021 được hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Do dịch Covid-19 tác động nặng nề đến doanh nghiệp và người lao động, Chính phủ đã quyết định sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để triển khai các gói hỗ trợ sau:

- Giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0% trong thời gian 12 tháng (từ tháng 10/2021 - tháng 9/2022) đối với các doanh nghiệp đang đóng BHTN trước ngày 1/10/2021.

- Hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người lao động, tùy thuộc vào thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp.