Nhận thừa kế có phải nộp thuế không? || Kiểm toán AS

Khi nhận được tài sản thừa kế thì câu hỏi đặt ra là “Tài sản nhận thừa kế” có phải nộp thuế không ?.

Theo quy định pháp luật thuế tại Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài Chính thì tài sản nhận thừa kế được xem là thu nhập, vì vậy khi ta nhận thừa kế thì ta phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng pháp luật thuế cũng quy định từng trường hợp cụ thể mới xác định có phải đóng thuế hay không đóng thuế.

Những trường hợp phải đóng thuế khi hưởng thừa kế:

 • Nhận thừa kế là chứng khoán hoặc tài sản tương đương chứng khoán.
 • Nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế.
 • Nhận thừa kế là bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà.
 • Nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: Ô tô; xe gắn máy, xe mô tô….

Những trường hợp được miễn đóng thuế khi nhận thừa kế:

 • Thu nhập từ nhận thừa kế, là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau là thu nhập được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Thu nhập thừa kế từ bất động sản, tài sản khác phải đăng ký, chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế mà người hưởng thừa kế có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng hợp pháp, thì được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân.     

Như vậy: Chúng ta đã giải quyết được thắc mắc nhận thừa kế có phải đóng thuế không? và các trường hợp nào phải đóng thuế, trường hợp nào không đóng thuế.

Cách xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận tài sản thừa kế, gồm Đối tượng nộp thuế và Cách tính thuế.

Đối tượng phải nộp thuế:

Đối tượng phải nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân là cá nhân cư trú, có thu nhập chịu thuế phát sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú, có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ thừa kế được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân (=) Thu nhập tính thuế (x) 10%

Trong đó, thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

Lưu ý: Giá trị tài sản nhận thừa kế được xác định đối với từng trường hợp như sau:

 • Đối với thừa kế là chứng khoán: Thu nhập tính thuế từ thừa kế là chứng khoán là phần giá trị tài sản nhận thừa kế vượt 10 triệu đồng, tính trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận được, chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.
 • Thừa kế là vốn góp trong các tổ chức kinh tế: Thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất, trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.
 • Thừa kế là bất động sản là giá trị bất động sản.
 • Các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, hoặc quyền sử dụng là giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quy định.
 • Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế.

Tóm lại để dễ nhớ, khi ta nhận được thừa kế mà thuộc trường hợp phải nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân thì số tiền thuế phải nộp bằng 10% đối với giá trị tài sản vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

phone
chat zalo chat facebook