Ông Võ Phan Sử giao lưu cùng sinh viên ưu tú năm thứ 4 Trường đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/09/2019, Ông Võ Phan Sử đã có buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên ưu tú năm thứ 4 Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh với chuyên đề " Tìm hiểu tổ chức hoạt động Công ty kiểm toán và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp."
Buổi giao lưu đã tổ chức thành công. 
Chúc các bạn sinh viên được nhiều sức khỏe và đạt được thành tích tốt trong học tập.