Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Kê Khai Thuế | Kiểm toán AS

Khi nói đến nghĩa vụ thuế phải nộp:

 • Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn sẽ nghĩ ngay đến thuế giá trị gia tăng.
 • Nếu bạn là người lao động, bạn sẽ nghĩ đến thuế thu nhập cá nhân.
 • Nếu bạn là doanh nghiệp, bạn sẽ nghỉ ngay đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng ta chỉ thường nghĩ đến số thuế phải nộp, và chắc rằng, sẽ không nhiều người để ý đến thời gian kê khai các loại thuế này, dẫn đến việc chậm trễ kê khai và phải nộp phạt hành chính.

Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về các mức phạt hành chính, khi doanh nghiệp chậm kê khai thuế thường phát sinh trong thực tế.

Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua các mốc thời gian, mà Doanh nghiệp cần nộp báo cáo thuế phổ thông theo quy định:

Luật quản lý thuế quy định thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
 • Nộp theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.
 • Nộp tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
 • Nộp theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
 • Trường hợp doanh nghiệp chia tách, sát nhập, giải thể, thì chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định.

Sau đây là mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các mốc thời gian nộp báo cáo thuế như sau:

Theo Nghị định 125, năm 2020, quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, sẽ bao gồm các mức phạt cụ thể theo từng trường hợp:

 • Phạt cảnh cáo: kê khai chậm từ 1 ngày đến 5 ngày, và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: kê khai chậm từ 1 ngày đến 30 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: kê khai chậm từ 31 ngày đến 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng: có các trường hợp như sau:
 • Kê khai chậm từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng: đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra cần lưu ý,

Các doanh nghiệp bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán, đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Riêng hành vi không nộp báo cáo tài chính thì phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trên đây là các tổng hợp liên quan tới mức phạt hành chính khi chậm kê khai thuế so với quy định.

phone
chat zalo chat facebook