Sách Kiểm soát chuyển giá tại Việt Nam - Tập 2: Khuôn mẫu hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Nhằm gởi đến người đọc có quan tâm nghiên cứu về chuyển giá, cũng như tiếp tục ý kiến đề xuất bạn đọc sau khi tài liệu “ Kiểm soát chuyển giá tại Việt Nam tập I” được biên soạn, nay xin giới thiệu đến bạn đọc tập II “Khuôn mẫu hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết” hay tên thường gọi là “Khuôn mẫu hồ sơ chuyển giá”

Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho người làm kế toán và các cá nhân cung cấp dịch vụ lập hồ sơ chuyển giá

phone
chat zalo chat facebook