Sách - Kiểm soát chuyển giá tại Việt Nam - Võ Phan Sử - Công ty Kiểm toán AS

Nhằm gởi đến người đọc có quan tâm, yêu thích nghiên cứu về chuyển giá tại Việt Nam, cuốn sách này được trình bày bốn phần chính: Tổng quan về chuyển giá; Các biện pháp kiểm soát chuyển giá của các quốc gia; Thực hành xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết; Các trường hợp hỏi đáp hiện tại về chuyển giá.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong nghiên cứu và biên soạn nhưng chắc rằng sẽ không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Bạn đọc muốn tìm hiểu hơn về nội dung của sách xin vui lòng gởi email vào địa chỉ: As@kiemtoanas.com.vn 

 

 

phone
chat zalo chat facebook