Sự khác biệt giữa Thuế và kế toán trong ghi nhận chi phí Khấu hao Tài Sản Cố Định | Kiểm toán AS

Khấu hao tài sản cố định là một khái niệm không còn mới, nhưng sự khác biệt trong việc xác định chi phí khấu hao hợp lý theo thuế và theo kế toán là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp còn phải lúng túng.

Theo kế toán: mọi tài sản cố định hiện có của Doanh nghiệp (gồm cả tài sản đã nghiệm thu nhưng chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao và ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp.

Theo thuế: Không phải khoản chi phí khấu hao nào cũng được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là các khoản chi phí khấu hao sẽ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH vào chi phí hợp lý, khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định Tại thông tư 96 năm 2015:

Một:  Chi khấu hao của tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ bị loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoại trừ:

  • Những tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca,…
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian DƯỚI 9 THÁNG
  • Chí phí khấu hao của tài sản cố định tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ với thời gian DƯỚI 12 THÁNG.

Hai: Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính). 

Ba: Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành

Bốn: Phần trích khấu hao vượt mức quy định của Bộ Tài Chính ( Hiện nay là Thông tư 45/2013.)

Năm: Chi phí khấu hao của phần nguyên giá vượt trên một tỷ sáu trăm triệu đồng đối với phương tiện vận tải là xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống. Trừ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, du lịch lữ hành.

Sáu: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; (Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được PHÂN BỔ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

Bảy: Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác, thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự khác biệt về chi phí khấu hao tài sản cố định giữa kế toán và thuế thì ta giải quyết như thế nào?

Có hai nội dung cần giải quyết, một là về hạch toán kế toán, hai là về kê khai tính thuế.

  • Về hạch toán kế toán: Chúng ta sử dụng chuẩn mực kế toán số 17 và hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập hoãn lại, trong thông tư 200 năm 2014.
  • Về kê khai tính thuế: Chúng ta cần thực hiện theo những quy định của cơ quan chức năng trong từng thời kỳ, nhớ rõ từng trường hợp cụ thể để tránh nhầm lẫn.

phone
chat zalo chat facebook