Thanh, Kiểm Tra Giá Chuyển Nhượng (Chuyển Giá) | Kiểm toán AS

Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã từng nói “Nếu cho tôi sáu giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ giành bốn giờ để mài rìu”. Ông Abraham Lincoln là tổng thống thứ mười sáu của Hoa Kỳ, thuộc top bốn tổng thống Hoa Kỳ vĩ đại nhất. Ông là người tuyên ngôn chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ và thúc giục quốc hội bổ sung vào tu chính án thứ 13 của hiến pháp Hoa Kỳ, cấm chế độ nô lệ trên toàn liên bang. Việc làm của Ông đã giải phóng hơn bốn triệu nô lệ tại Hoa Kỳ và lan toả trên toàn thế giới. Hình ảnh của Ông được in trên tờ tiền năm đô la Mỹ.

NHỮNG CHUẨN BỊ CẦN CÓ TRONG MỘT CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

Để chuẩn bị cho cuộc thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng hay còn gọi là thanh kiểm tra về chuyển giá.

Xem thêm: Chuyển Giá Là Gì ? Có Chịu Trách Nhiệm Hình Sự  

5 nội dung cần quan tâm như sau: 

Thứ nhất: Khái niệm thu thuế trong chuyển giá là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và thu phù hợp. Còn các suất thuế khác là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, và thu chính xác. Việc thu thuế phù hợp trong chuyển giá được thể hiện trong pháp luật thuế là cho phép so sánh tương đồng, cho phép sử dụng hàm toán học xác suất thống kê tính toán, cho phép doanh nghiệp, và cơ quan thuế ký thoả thuận nộp thuế.

Ví dụ: trong hồ sơ giao dịch liên kết của doanh nghiệp có 7 đối tượng so sánh, người thu thuế đồng ý 4 đối tượng là phù hợp. Người thu thuế có 5 đối tượng so sánh doanh nghiệp đồng ý 3 đối tượng là phù hợp. Vậy cách giải quyết cần thảo luận đàm phán là chọn các đối tượng mà hai bên thấy phù hợp để tính toán kết quả về số thuế.

Thứ hai, theo qui định quản lý thuế, đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, được diễn giải rằng; doanh nghiệp phải khai báo giao dịch liên kết, và phải lập hồ sơ giao dịch liên kết, đồng thời phải cung cấp hồ sơ, và các tài liệu liên quan khi cơ quan thuế yêu cầu. Mấu chốt ở nội dung này, là doanh nghiệp phải tự chứng minh trong quan hệ liên kết của mình, không có chuyển giá, nếu có chuyển giá, thì đã được điều chỉnh nghĩa vụ thuế. Các suất thuế khác, thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xét soát, tìm kiếm sai sót từ chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp, để thu thuế. Do vậy, hiểu biết nội dung hồ sơ giao dịch lên kết, chuẩn bị kỹ về hồ sơ giao dịch liên kết, thực hiện kê khai thuế, là công việc không thể thiếu.

Thứ ba, doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế, trong chuyển giá khi bỏ sót, hoặc không thực hiện các qui định về thuế như sau: 

  • Không tuân thủ về kê khai hoặc kê khai không đầy đủ giao dịch liên kết.
  • Không xuất trình hồ sơ giao dịch liên kết khi có yêu cầu từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ không quá 30 ngày và được gia hạn một lần là 15 ngày, tổng cộng có 45 ngày làm việc, là thời gian tối đa luật cho phép doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ, tính từ ngày cơ quan thuế yêu cầu. Luật thuế cũng qui định hồ sơ giao dịch liên kết phải được lập trước ngày kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Do vậy, việc doanh nghiệp xin gia hạn xuất trình hồ sơ phải có những lý do khách quan, nếu vì lý do không làm hồ sơ, quên làm hồ sơ, thì doanh nghiệp không được gia hạn xuất trình, mất quyền tự chứng minh, và kết quả là bị ấn định thuế.

Thứ tư, doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế khi sử dụng các thông tin kê khai, thông tin cung cấp cho cơ quan thuế không trung thực, không hợp pháp, không có nguồn gốc xuất xứ. Trường hợp dữ liệu người nộp thuế là số liệu kế toán thì phải cung cấp cho cơ quan thuế bản mềm dưới dạng bảng tính.

Thứ năm, một nội dung được pháp luật thuế ghi rõ trong giao dịch liên kết là cơ quan thuế có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứng minh, giải trình về hồ sơ giao dịch liên kết. Vậy có thể hiểu rằng cơ quan thuế không đơn phương áp đặt hoặc bác bỏ vô cớ các cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong hồ sơ hay tài liệu doanh nghiệp cung cấp.

Tóm lại, năm nội dung nêu trên mang ý nghĩa quan trọng cho việc chuẩn bị vào cuộc thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng:

  1. Số thuế nộp là số phù hợp.
  2. Công việc doanh nghiệp đầu tiên là phải tự khai báo, tự chứng minh.
  3. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là tài liệu quan trọng nhất trong cuộc thanh tra, kiểm tra.
  4. Thông tin doanh nghiệp cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
  5. Doanh nghiệp có quyền chứng minh, giải trình và đàm phán trao đổi.

 

phone
chat zalo chat facebook