Thuế nhà thầu: Tập 1 - Thuế nhà thầu là gì?

Khi nói đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập cá nhân thì mọi người thấy quen thuộc nhưng khi nói đến thuế nhà thầu thì chắc hẵn các bạn sẽ có cảm giác xa lạ. hôm nay, Chúng tôi xin chọn chủ đề thuế nhà thầu là gì để chia sẻ cùng các bạn.

Thuế nhà thầu nôm na là thuế thu từ các tổ chức cá nhân nước ngoài không đăng ký kinh doanh ở Việt Nam nhưng có thu lợi ích trong lãnh thổ Việt Nam. Lợi ích từ: đất liền, vùng biển, vùng trời, lòng đất, không gian mạng trong lãnh thổ Việt Nam.

Về nội dung thuế nhà thầu bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

 • Nếu nước ngoài là doanh nghiệp thì áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nếu nước ngoài là cá nhân kinh doanh thì áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trong nội dung chia sẻ hôm nay, Chúng tôi sẽ bàn về tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp.

Nước ngoài là doanh nghiệp có ba phương pháp tính thuế nhà thầu:

Phương pháp kê khai: giống như doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam.

Phương pháp hỗn hợp: thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ ấn định.

Phương pháp trực tiếp: thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ ấn định.

Phương pháp trực tiếp hiện nay là phương pháp phương pháp được doanh nghiệp chọn để nộp thuế nhà thầu nhiều nhất.

Ví dụ: Một Công ty nước ngoài tại Đức cử chuyên gia sang Việt Nam sửa chữa, và thay thế linh kiện thang máy cho Công ty B tại Việt Nam. Giá phí trọn gói là một nghìn đồng (1.000 đồng). Vậy khi Công ty B thanh toán cho Công ty A tại Đức, phải kê khai nộp thuế nhà thầu. Chẳng hạn, thuế giá trị gia tăng là năm phần trăm thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần trăm, ta có:

 • Thuế giá trị gia tăng là một nghìn đồng nhân năm phần trăm là bằng năm mươi đồng (1.000 đồng x 5% = 50 đồng).
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là một nghìn đồng trừ cho năm mươi đồng, tất cả nhân cho một phần trăm là bằng chín phẩy năm đồng. (1.000 đồng – 50 đồng ) x 1% = 9,5 đồng.
 • Vậy số thuế nhà thầu phải nộp là năm mươi đồng, cộng chín phẩy năm đồng, là bằng năm mươi chín phẩy năm đồng (50 đồng + 9,5 đồng = 59,5 đồng). 

Thuế nhà thầu qui định người trả tiền có trách nhiệm kê khai nộp thuế thay cho doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, lưu ý có ba điểm cần phải nhớ, phải nộp thuế nhà thầu như sau:

 • Một là, giao dịch phát sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
 • Hai là, vai trò nước ngoài là người bán.
 • Ba là, giao dịch này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Riêng dịch vụ đào tạo trực tuyến, quảng cáo, tiếp thị qua mạng, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng phát sinh thu tiền từ Việt Nam, thì vẫn bị chi phối bởi sắc thuế nhà thầu.

Bây giờ, ta tìm hiểu tiếp các qui định về các trường hợp không nộp thuế nhà thầu. Có năm trường hợp như sau:

 • Một là, tổ chức kinh doanh tại Việt Nam, thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam.
 • Hai là, giao hàng hoá trước cửa khẩu hoặc tại cửa khẩu Việt Nam, đồng thời không cung cấp dịch vụ kèm theo hàng hoá, thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Ba là, Dịch vụ tiêu dùng cung cấp ngoài Việt Nam.
 • Bốn là, cổ tức trả cho các cổ đông, là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Năm là, thuộc các trường hợp phát sinh, được miễn thuế giá trị gia tăng, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, theo luật thuế.

Thuế nhà thầu được xem là loại thuế hỗn hợp nên đi vào chi tiết sẽ rất phức tạp, bài viết này chúng tôi chỉ có thể chia sẻ các bạn các bạn nội dung bao gồm: Ai chịu thuế nhà thầu? Ai nộp thuế nhà thầu? và ai miễn thuế nhà thầu? cũng như các điểm cần lưu ý khi có phát sinh mua hàng hoá, dịch vụ có yếu tố nước ngoài.

Hẹn các bạn trong chương trình kỳ tới về cách tính thuế nhà thầu và các trường hợp thường bỏ sót thuế nhà thầu.

phone
chat zalo chat facebook