Thuế nhà thầu: Tập 3- Nhận biết nhanh thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là sắc thuế không còn quá mới mẻ nhưng hiện tại các doanh nghiệp luôn lúng túng hoặc không biết doanh nghiệp mình có phát sinh thuế nhà thầu. Chúng tôi, đã chia sẻ hai chuyên đề: Thuế nhà thầu là gì? và cách tính thuế nhà thầu.

Xin nhắc lại, thuế nhà thầu, là hỗn hợp giữa thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài có thu lợi ích từ Việt Nam, thì phải nộp thuế nhà thầu. Doanh nghiệp Việt Nam khi trả tiền phải có trách nhiệm khấu trừ.

Vậy, khi có giao dịch ký hợp đồng với các công ty nước ngoài, thì bạn phải nghĩ ngay tới nghĩa vụ thuế nhà thầu. Mấu chốt các bạn hay quên, là vì bản chất thuế nhà thầu, là nhà thầu nước ngoài nộp, nhưng người thực hiện cấn trừ tiền, và nộp thuế là bạn, nếu không biết, thì bạn phải hiểu rằng, bạn là người phải nộp thay.

Sau đây xin gởi đến các bạn là doanh nghiệp Việt Nam, các dấu hiệu chính nhận diện, nghĩa vụ phát sinh thuế nhà thầu.

Ta có sáu dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý:

Một là, cơ bản nhất có phát sinh trả tiền cho cá nhân hoặc công ty ở nước ngoài là phải nghĩ ngay tới thuế nhà thầu.

Hai là, nhập khẩu, mua hàng hóa có bao gồm dịch vụ kèm theo như lắp đặt, chạy thử, dịch vụ giao hàng. Lưu ý dịch vụ này có thể chưa phát sinh, nhưng trên hợp đồng có nêu thì vẫn áp dụng.

Ba là, nhập khẩu, mua hàng hóa không bao gồm dịch vụ kèm theo nhưng điều kiện giao hàng là loại D theo bộ quy tắc thương mại quốc tế (Incoterm) như DDU, DDP. Các trường hợp thuế nhà thầu bị bỏ sót, thường xảy ra khi mua hàng hóa nhập khẩu theo đường bộ, mua qua hình thức bưu điện chuyển phát, mua theo dạng xách tay qua máy bay.

Các công ty thường không chú ý tới điểm này, do hàng hóa về đến kho nhưng không có bất kỳ cơ quan nào nhắc đến, và chỉ phát hiện khi cơ quan thuế thanh kiểm tra.

Bốn là, mua hàng vào nội địa Việt Nam từ kho bảo thuế, kho ngoại quan, tuy đã làm đầy đủ thủ tục nhập khẩu, nhưng đây là rủi ro mà các công ty hay bỏ quên. Trường hợp này, chúng ta hiểu tại sao phải chịu thuế nhà thầu, chúng ta tìm hiểu khái niệm, Kho ngoại quan là gì, là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, Như vậy theo quy định trên, việc mua bán hàng hóa mà địa điểm giao hàng tại kho ngoại quan được hiểu là giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam, tham khảo thêm công văn năm bảy hai hai, của tổng cục thuế năm hai ngàn không trăm mười bốn.

Năm là, sử dụng dịch vụ của các công ty nước ngoài, mà dịch vụ này được cung cấp hoặc tiêu dùng tại Việt Nam. Lưu ý các dịch vụ mà không phân rõ biên giới tiêu dùng như, các dịch vụ trên không gian mạng, truyền hình, truyền thanh, thì rủi ro chịu thuế nhà thầu rất cao.

Sáu là, các khoản chi trả khác mà được coi là thu nhập của các cá nhân nước ngoài, công ty nước ngoài phát sinh tại Việt Nam như: lãi vay phải trả, chi phí nhượng quyền thương hiệu, phí quản lý, phí quảng cáo, đào tạo trực tiếp hoặc qua mạng, tiền phạt, tiền bồi thường hợp đồng.

Các trường hợp này, thường bị bỏ sót vì các loại chi trả này, do không phải dạng dịch vụ, hay hàng hóa, dễ dàng phân biệt cụ thể.

Chúng ta vừa điểm qua sáu dấu hiệu nhận biết thuế nhà thầu, và khi nhận biết rồi thì, soạn thảo hợp đồng cũng cần lưu ý:

Hợp đồng ký kết không tách riêng được, giá trị hàng hoá, và giá trị dịch vụ đi kèm, bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí, thì thuế được tính chung cho cả hợp đồng.

Hợp đồng ký kết không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh, thì áp dụng tỷ lệ phần trăm để tính thuế trên doanh thu cao nhất, đối với ngành nghề kinh doanh cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

phone
chat zalo chat facebook